Đầu in máy in mã vạch Zebra ZM400-300dpi

9,500,000

– Độ rộng đầu in mã vạch Zebra ZM400 là 11 cm, độ rộng tối đa có thể in 10.4 cm.
– Đầu in Zebra ZM400 có hai kiểu in hay phương thức in: Direct Thermal và Transfer Thermal.
– Tốc độ đầu in mã vạch Zebra ZM400 lên tới 12 inch ở đầu in ZM400 203dpi, 10 inch ở 300dpi và 6 inch ở 600dpi.

Danh mục: