Máy In Hóa Đơn Roco PK P80A

Mật độ điểm: 384 điểm / dòng

Tốc độ in: 80 mm / s

Loại giao diện: Giao diện USB + Bluetooth

Giấy in: 79,5 ± 0,5 mm

Độ dày 0,056 ~ 0,1mm

Danh mục: