Giấy in tem cho cân điện tử (tem trắng chưa có thiết kế 58×40)

Giấy in tem cân 58x40mm dạng cuộn dài 30 mét hoặc 50 mét

Danh mục: