Máy in thẻ nhựa IDP SMART 51S

Đủ màu: 144 thẻ/giờ
Đơn màu: 720 thẻ/giờ
Khay chứa thẻ thiết kế phía trước, thuận tiện cho viêc in thẻ:
Khay chứa thẻ vào: 100 thẻ

Danh mục: